Home 成长之路 Leetcode题解 数组.1

数组.1

给你一个数组 nums ,数组中有 2n 个元素,按 [x1,x2,…,xn,y1,y2,…,yn] 的格式排列。

请你将数组按 [x1,y1,x2,y2,…,xn,yn] 格式重新排列,返回重排后的数组。

示例 1:

输入:nums = [2,5,1,3,4,7], n = 3
输出:[2,3,5,4,1,7]
解释:由于 x1=2, x2=5, x3=1, y1=3, y2=4, y3=7 ,所以答案为 [2,3,5,4,1,7]

解题思路:新建数组arr,可知arr[0]=x1,arr[1]=y1,又可知x1与y1之间下标相差n,循环将x1,y1赋值给新数组;

for(int i=0;i<n;i++)

{     arr[i++]=nums[i];

arr[i++]=nums[i+n];

}

 

 

 

 

SIMILAR ARTICLES

0 120

0 112

发表评论

发表评论